Onderteken het asbestcharter

De Vlaamse Regering wil Vlaanderen tegen 2040 volledig ‘asbestveilig’ maken. Het verwijderen van asbest op een verantwoorde en een veilige manier is de prioriteit bij uitstek. Om de eigen werknemers, de bewoners van het huis, de leerlingen in de school en buurtbewoners optimaal te beschermen en gezondheidsrisico’s te vermijden.

Speciaal voor de dakaannemers heeft OVAM, in samenwerking met Embuild Vlaanderen en de daksector, de code van goede praktijk Veilig werken met asbestdaken en -gevels. Daarin vindt u onder meer de te nemen veiligheidsmaatregelen bij de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden.

Om dakaannemers te engageren deze code te gebruiken, kan nu het Asbestcharter voor dakwerkers ondertekend worden. Dakaannemers die het asbestcharter ondertekenen, verbinden zich ertoe te werken volgens de code van goede praktijk en profileren zich op die manier als betrouwbare vakmannen voor hun bouwheer of opdrachtgever.

Bovendien maakt de ondertekening van het Asbestcharter het voor dakaannemers mogelijk om in te tekenen op de verzekering Milieuaansprakelijkheid die ook de schade door asbest dekt.

Onderteken het asbestcharter

De leidraad downloaden:
Code van goede praktijk ‘Veilig werken met asbestdaken en –gevels’ (PDF, 3,03 MB)